NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 29701 (012015)

Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL).

NORMA vydána dne 1.5.2011

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 29701
: 012015
: 88265
: 1.5.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 29701 (012015):

Tato mezinárodní norma určuje zkoušku reakce Limulus amoebozyten lysat (LAL) pro důkaz a kvantitativní vyhodnocení nanomateriálů určených pro biologické kontrolní systémy in-vitro na bázi buněk. Zkouška je vhodná pro vzorky nanomateriálů rozptýlených ve vodním prostředí např. vodě, séru nebo reakčním mediu a tato média s nanomatériály udržovaná při teplotě 37 °C. Tato mezinárodní norma se týká pouze in vitro systémů, ale lze ji přizpůsobit i pro nanomateriály, které přijímají zvířata parenterálními (mimostřevními) cestami