NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 28706-3 (945040)

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.11.2011

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 28706-3
: 945040
: 89068
: NEPLATNÁ
: 1.11.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN