NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2860 (277515)

Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry.

NORMA vydána dne 1.7.2009

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2860
: 277515
: 83654
: 1.7.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 2860 (277515):

přístup ruky; b) přístup hlavy; c) přístup těla; d) přístup paže; e) přístup pro dvě ruce. Norma poskytuje technikům a konstruktérům informaci k tomu, aby byly přístupové otvory, kterými je zařízení a stroj opatřen pro prohlídky, seřizování a údržbu, dostatečně velké pro zamýšlenou činnost řidiče v terénu nebo v dílně. Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.