NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2812-3 (673099)

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2007

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2812-3
: 673099
: 78484
: NEPLATNÁ
: 1.9.2007
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN