NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2812-2 (673099)

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 2: Metoda ponorem do vody (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2007

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2812-2
: 673099
: 78481
: NEPLATNÁ
: 1.9.2007
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN