NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2811-4 (673012)

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2011

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2811-4
: 673012
: 88360
: 1.9.2011
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN