NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2692 (014123)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR) (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.8.2015

Anglicky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2692
: 014123
: 97445
: 1.8.2015
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 2692 (014123):

This International Standard defines the maximum material requirement, the least material requirement and the reciprocity requirement. These requirements can only be applied to features of size. These requirements are used to control specific functions of workpieces where size and geometry are interdependent, e.g. to fulfil the functions "assembly of parts" (for maximum material requirement) or "minimum wall thickness" (for least material requirement). However, the maximum material requirement and least material requirement are also used to fulfil other functional design requirements. Considering this interdependence between size and geometry, the principle of independency defined in ISO 8015 does not apply when the maximum material requirement, least material requirement, or reciprocity requirement, are used