NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2592 (656212)

Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2592
: 656212
: 70175
: NEPLATNÁ
: 1.5.2004
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN