NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2538-2 (014133)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování.

NORMA vydána dne 1.6.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2538-2
: 014133
: 97623
: 1.6.2015
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 2538-2 (014133):

Tato část ISO 2538 specifikuje metody kótování a tolerování klínů. POZNÁMKA: Pro jednoduchost, pouze zkrácené klíny byly zastoupeny v této části ISO 2538; nicméně tento dokument může být aplikován na jakýkoliv typ klínu