NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 25178-605 (014451)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda).

NORMA vydána dne 1.11.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 25178-605
: 014451
: 96343
: 1.11.2014
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 25178-605 (014451):

Tato část ISO 25178 popisuje metrologické charakteristiky bezdotykových přístrojů měřicích texturu povrchu použitím bodového samozaostřovacího snímání