NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 25178-604 (014451)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry).

NORMA vydána dne 1.5.2015

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 25178-604
: 014451
: 96286
: 1.5.2015
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 25178-604 (014451):

Tato část ISO 25178 specifikuje metrologické charakteristiky koherenční skenovací interferometrie (CSI) systému pro 3D mapování výšky povrchu