NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 25178-6 (014451)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu.

NORMA vydána dne 1.9.2010

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 25178-6
: 014451
: 86773
: 1.9.2010
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 25178-6 (014451):

Tato část ISO 25178 popisuje klasifikaci systému metod používaných při měření textury povrchu. Stručný popis specifikací konkrétních metod a ilustrace vztahu mezi jednotlivými třídami je určen na základě metody tří tříd