NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 25178-1 (014451)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 1: Indikace textury povrchu.

NORMA vydána dne 1.5.2022

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 25178-1
: 014451
: 514675
: 1.5.2022
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 25178-1 (014451):

Norma ISO 25178-1 specifikuje pravidla pro indikaci textury povrchu plochy v technické dokumentaci produktu (např. výkresy, specifikace, smlouvy, zprávy) pomocí grafických značek. Požadavky na texturu povrchu plochy jsou indikovány v technické dokumentaci produktu grafickými značkami, z nichž každá má svůj vlastní důležitý význam. Použité značky jsou podobné těm, které jsou definovány v ISO 21920-1. Ke značce se přidá kosočtverec indikující, že požadavek se týká textury povrchu plochy