NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 228-1 (014033)

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování.

NORMA vydána dne 1.9.2003

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 228-1
: 014033
: 68313
: 1.9.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 228-1 (014033):

Tato část ISO 228 stanovuje požadavky na tvar, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikostí 1/16 až 6. Vnitřní a vnější závity jsou válcové, jsou určeny pro mechanické připojování jednotlivých částí fitinků, kohoutů, ventilů, šoupátek, příslušenství apod. Tyto závity nejsou vhodné pro spojení, kde je nutné dosáhnout těsnosti v závitové části. Při použití těchto závitů se těsnosti spojů dosahuje stlačením dvou těsnících ploch, mezi které se vkládá vhodné těsnění.