NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 22523 (844003)

Vnější končetinové protézy a vnější ortézy - Požadavky a metody zkoušení.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN ISO 22523
: 844003
: 78511
: 1.5.2007
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 22523 (844003):

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vnější protézy končetin a vnější ortézy a jejich zkoušení. Pojednává o materiálech, pevnosti, omezení použití, riziku a poskytuje informace týkající se běžných podmínek používání jak jednotlivých částí, tak jejich montáže. Tato mezinárodní norma nepojednává o speciálních sedadlech, protože ta nejsou klasifikována jako ortézy ve smyslu ISO 9999, a nejsou běžně nošena na těle