NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 22476-5 (721004)

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.2.2013

Anglicky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 22476-5
: 721004
: 92385
: 1.2.2013
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN