NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 22476-12 (721004)

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM).

NORMA vydána dne 1.10.2009

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 22476-12
: 721004
: 84254
: 1.10.2009
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 22476-12 (721004):

Tato část ISO 22476 popisuje statickou penetrační zkoušku (CPTM), včetně požadavků na vybavení, provedení a reportingu. Výsledky těchto geotechnických zkoušek jsou zvláště vhodné pro kvalitativní a kvantitativní stanovení profilu zeminy - spolu s přímým průzkumem - nebo jako relativní porovnání s jinými zkouškami in situ. Výsledky statické penetrační zkoušky mohou být v zásadě použity pro vyhodnocení vrstevnatosti, typu zeminy a geotechnických parametrů jako je objemová hmotnost zeminy, smykové parametry a deformační a konsolidační vlastnosti.