NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 22315 (012319)

Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování.

NORMA vydána dne 1.6.2020

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 22315
: 012319
: 509433
: 1.6.2020
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 22315 (012319):

Tato mezinárodní norma poskytuje instrukce pro plánování hromadné evakuace, pokud jde o vybudování, implementaci, monitorování, hodnocení, přezkoumání a zdokonalování připravenosti. Stanoví rámec pro všechny činnosti v oblasti plánování hromadné evakuace pro všechna identifikovaná nebezpečí. Pomůže organizaci vypracovat plány založené na důkazech, které lze hodnotit z hlediska jejich efektivity