NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 22301 (012306)

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky.

NORMA vydána dne 1.5.2020

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 22301
: 012306
: 510177
: 1.5.2020
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 22301 (012306):

Tento dokument specifikuje požadavky na implementaci, udržování a zlepšování systému managementu k ochraně před narušením, snižování pravděpodobnosti jeho výskytu, přípravu, reagování a obnovu, pokud se vyskytne. Požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou obecné povahy a mají být použitelné pro všechny organizace nebo jejich části, bez ohledu na druh, velikost a typ organizace. Rozsah použití těchto požadavků závisí na prostředí, ve kterém se organizace pohybuje, a na její složitosti