NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 22232-3 (015026)

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2021

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 22232-3
: 015026
: 511865
: NEPLATNÁ
: 1.5.2021
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN