NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 21871 (560628)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu.

NORMA vydána dne 1.9.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 21871
: 560628
: 76629
: 1.9.2006
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 21871 (560628):

Tato norma popisuje horizontální metodu stanovení nízkých počtů živých bakterií suspektních jako Bacillus cereus pomocí techniky nejvýše pravděpodobného počtu (MPN), která současně umožňuje pomnožení pro účely průkazu přítomnosti těchto bakterií ve zkoušeném množství vzorku.