NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 2063-1 (038734)

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 2063-1
: 038734
: 509334
: 1.1.2020
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 2063-1 (038734):

Norma specifikuje požadavky na protikorozní ochranu povrchů železa a oceli nanášením žárově stříkaných kovových povlaků zinku, hliníku nebo jejich slitin. Dále jsou v něm specifikovány požadavky na plánování systému protikorozní ochrany a na konstrukční řešení chráněné součásti, jestliže postupem nanesení kovového ochranného povlaku má být žárové stříkání. Definuje některé základní termíny z tohoto oboru a poskytuje instrukce týkající se korozního chování zinkových a hliníkových materiálů v různých podmínkách prostředí. Jsou specifikovány charakteristické vlastnosti povlaku, např. jeho tloušťka, minimální přilnavost a vzhled povrchu, a jsou stanoveny postupy zkoušení žárově stříkaných povlaků zinku, hliníku nebo jejich slitin na ochranu proti korozi. Norma platí pro nanášení žárově stříkaných povlaků zinku a hliníku na ochranu proti korozi v rozsahu teplot mezi -50 °C a +200 °C, přičemž se berou v úvahu provozní podmínky použitých utěsňovacích prostředků. Hliníkové ochranné povlaky odolné proti teplu nejsou předmětem této normy