NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 20483 (461401)

Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 20483
: 461401
: 95094
: 1.6.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN