NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 20079 (757745)

Jakost vod - Stanovení toxických účinků složek vody a odpadní vody na okřehek (Lemna minor) - Zkouška inhibice růstu okřehku.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 20079
: 757745
: 78435
: 1.5.2007
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 20079 (757745):

Tato norma určuje metodu stanovení inhibice růstu okřehku (Lemna minor) látkami a směsmi obsaženými ve vodě, ve vyčištěných městských odpadních vodách a v průmyslových odpadních vodách. .