NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 19403-5 (673058)

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.8.2020

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 19403-5
: 673058
: 510119
: 1.8.2020
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 19403-5 (673058):

This document specifies a test method to determine the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids by optical methods. The method can be applied for the characterization of liquid coating materials. The applicability can be restricted for liquids with non-Newtonian rheology1). This document assumes that the information of surface tension of the liquid to be tested and the surface free energy of the dispersive reference solids is known