NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 19399 (673060)

Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru metodou klínového vrypu (řezáním a vrtáním).

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 19399
: 673060
: 506015
: 1.10.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 19399 (673060):

Norma specifikuje destruktivní metodu stanovení tloušťky suchého nátěrového filmu, při které se mikroskopicky vyhodnocuje poškození vrstvy nátěru vytvořené definovaným způsobem. Metoda je vhodná pro téměř všechny kombinace nátěru a podkladu a umožňuje i stanovení tlouštěk jednotlivých vrstev v nátěrových systémech. Metoda není použitelná nebo je jen omezeně použitelná pro příliš měkké a/nebo elastické nátěry, pro tvrdé nebo příliš měkké a/nebo elastické podklady, pro příliš malý vizuální kontrast mezi nátěrem a podkladem nebo pro nátěrové filmy, jejichž tloušťka je větší než hloubka ostrosti měřicího mikroskopu