NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 1927-2 (726001)

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 1927-2
: 726001
: 92996
: 1.6.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 1927-2 (726001):

Tato norma stanovuje návod pro odběr vzorků netvarových (monolitických) žárovzdorných materiálů za účelem jejich kontroly a zkoušení jakosti a zároveň i všeobecnou informaci o redukci vzorků a o jejich zpracování před zkoušením. Týká se všech netvarových (monolitických) žárovzdorných materiálů