NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 19232-5 (015031)

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu.

NORMA vydána dne 1.9.2019

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 19232-5
: 015031
: 508260
: 1.9.2019
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 19232-5 (015031):

Tento dokument specifikuje metodu stanovení celkové neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení radiogramů a radioskopických obrazů. Měrky (IQI) s až 13 dvojicemi drátků se mohou efektivně používat s napětím do 600 kV. Měrky s více než 13 dvojicemi drátků lze efektivně používat při napětích na rentgence nižších než 225 kV. Při použití zdrojů záření s napětím v řádu megavoltů je možné, že výsledky nebudou zcela uspokojivé