NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 19232-2 (015031)

Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor.

NORMA vydána dne 1.1.2014

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 19232-2
: 015031
: 94442
: 1.1.2014
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 19232-2 (015031):

Tato část ISO 19232 specifikuje prostředky a metodu pro stanovení kvality obrazu radiogramů měrkami typu stupeň/otvor