NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 19085-7 (496070)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky.

NORMA vydána dne 1.8.2020

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 19085-7
: 496070
: 510456
: 1.8.2020
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 19085-7 (496070):

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro stacionární a přemístitelné - srovnávací frézky, také nazývány srovnávačky, - tloušťkovací frézky, také nazývány hoblovky nebo jednostranné hoblovky, - kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky s pevnou polohou nožového hřídele, se strojním posuvem v tloušťkovacím režimu, s nebo bez demontovatelného přídavného strojního posouvacího zařízení ve srovnávacím režimu a s ručním zakládáním a odebíráním obrobku, dále nazývány jako "stroje". Stroje jsou určeny k řezání masivního dřeva a materiálu s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako dřevo. POZNÁMKA 1 - Pro definice stacionární a přemístitelné stroje viz ISO 19085-1:2017, 3.4 a 3.5. Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v kapitole 4, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení. POZNÁMKA 2 - Pro relevantní, ale nevýznamná nebezpečí, např. ostré hrany rámu stroje, viz ISO 12100. Platí také pro srovnávací frézky a kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky vybavené volitelným dlabacím zařízením, jehož nebezpečí bylo řešeno. Tento dokument neplatí: a) pro stroje s více než jedním nožovým hřídelem; b) pro stroje s dlabací jednotkou poháněnou samostatným motorem; c) pro stroje, kde nožový hřídel je nastavitelný na tloušťku řezu v režimu tloušťkování; d) pro stroje, kde je přeměny v režimu srovnávání na režim tloušťkování nebo naopak dosaženo montáží nebo demontáží částí/jednotek; e) pro stroje, kde může být srovnávání a tloušťkování prováděno ve stejné části současně; f) pro stroje určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; g) pro stroje vyrobené před datem vydání mezinárodní normy; h) přemístitelné stroje s maximální šířkou srovnání <=330 mm. POZNÁMKA 3 - Přenosné elektromechanické nářadí je zahrnuto v IEC 62841-1:2014 a IEC 61029-2-3:1993