NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 18365 (259386)

Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrné stanice (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 18365
: 259386
: 95409
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN