NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 18081 (015089)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí (AT) - Detekce úniků akustickou emisí.

NORMA vydána dne 1.12.2016

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 18081
: 015089
: 501454
: 1.12.2016
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 18081 (015089):

Tato mezinárodní norma určuje všeobecné zásady vyžadované pro detekci úniků metodou akustické emise (AT). Norma je určena pro aplikaci metodiky na konstrukce a komponenty, ve kterých se v důsledku rozdílných tlaků objevují úniky a generují akustickou emisi (AE). Je zde popsán jev generování (vzniku) AE a vliv charakteru tekutiny, tvaru štěrbiny (otvoru, trhliny, průrvy), šíření vln a okolního prostředí. Obsahuje také pokyny pro přípravu aplikačních dokumentů, které popisují specifické požadavky pro použití metody AE. Jsou dány příklady různých aplikací