NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17892-2 (721007)

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti.

NORMA vydána dne 1.4.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 17892-2
: 721007
: 97096
: 1.4.2015
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 17892-2 (721007):

Tato mezinárodní norma určuje metodu pro stanovení vlhkosti zemin: Tato mezinárodní norma popisuje laboratorní stanovení vlhkosti zkušebního vzorku zeminy pomocí vysoušení v sušárně, v rámci rozsahu geotechnických průzkumů. Stanovení vlhkosti zeminy je u přirozené zeminy požadováno při jejím zatřiďování, u zhutňovaných zemin jako kontrolní kritérium. Vlhkost zeminy se stanovuje u zkušebních vzorků při většině polních a laboratorních zkoušek. Základní referenční postup stanovování vlhkosti, běžný v laboratorní praxi, je sušení v sušárně. Vhodný postup pro stanovení vlhkosti zeminy je určit hmotnost vody odstraněné při vysušení vlhké zeminy (vlhkého zkušebního vzorku) na ustálenou hmotnost v regulovatelné sušárně při stanovené teplotě a poté tuto hodnotu použít jako hmotnost vody ve zkušebním vzorku vztaženou k hmotnosti pevných částic vzorku. Jako hmotnost pevných částic vzorku je použita hmotnost zeminy po vysušení. POZNÁMKA: Tento dokument splňuje požadavky na stanovení vlhkosti zemin pro geotechnický průzkum a zkoušení ve shodě s EN 1997-1 a EN 1997-2