NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17655 (051138)

Destruktivní zkoušky kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2003

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: ČSN EN ISO 17655
: 051138
: 68279
: NEPLATNÁ
: 1.9.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN