NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17624 (011684)

Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách.

NORMA vydána dne 1.6.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 17624
: 011684
: 73335
: 1.6.2005
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 17624 (011684):

zabývá účinkem akustických clon. Stanoví akustické a provozní požadavky, které mají být dohodnuty mezi dodavatelem nebo výrobcem a uživatelem akustických clon. Norma je použitelná pro následující typy akustických clon: a) samostatně stojící akustické clony pro kanceláře, plochy pro služby, výstavní plochy a podobné místnosti; b) akustické clony jako součást nábytku místností; c) přenosné a odstranitelné akustické clony pro provozovny; d) pevné příčky v místnostech mající více než 10 % otevřené a akusticky neupravené plochy. Stěny jednotlivých akustických krytů a kabin, které spolu s hraničními plochami místnost rozdělují a vykazují více než 10 % otevřené akusticky neupravené plochy, jsou rovněž upraveny jako akustické clony. POZNÁMKA - Poučení týkající se uzavřených akustických krytů poskytuje ISO 15667. Stěny ze skříní a podobné vícevrstvé stěny nejsou do ČSN EN ISO 17624 zahrnuty, pokud jejich tloušťka přesahuje 0,2 m. Do normy nejsou rovněž zahrnuty zavěšené desky a jiné prvky