NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17491-4:2009/A1 (832724)

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test).

NORMA vydána dne 1.11.2016

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 17491-4:2009/A1
: 832724
: 500929
: Změna
: 1.11.2016
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN