NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17450-1 (014103)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování.

NORMA vydána dne 1.7.2012

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 17450-1
: 014103
: 90999
: 1.7.2012
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 17450-1 (014103):

Tato část ISO 17450 poskytuje model geometrické specifikace a jeho ověřování a stanovuje odpovídající pojmy. Také vysvětluje matematické základy pojmů přiřazených k modelu a stanovuje všeobecné termíny pro geometrické prvky obrobku. Tato část ISO 17450 stanovuje základní pojmy pro GPS systém za účelem: - zajištění nejednoznačnosti GPS jazyka bude použito v návrhu, výroby a ověřování, - identifikování prvků, charakteristika a pravidel k zajištění základů pro specifikace, - zajištění kompletní symboliky jazyka k indikování GPS specifikací, - zajištění zjednodušení symboliky stanovením výchozích pravidel, a - zajištění důsledných pravidel pro ověřování