NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17262 (018341)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.4.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN ISO 17262
: 018341
: 92576
: 1.4.2013
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 17262 (018341):

Tato norma stanoví číslování a datové struktury pro jednoznačnou identifikaci zařízení a nákladů pro intermo-dální dopravu zboží. Norma definuje data nezávisle na nosiči dat. Modelování dat je založeno na popisu abs-traktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1) podle ISO/IEC 8824. Norma specifikuje data, která umožňují budoucí integraci s vyššími celky a rozšíření pro AVI/AEI systémy intermodální dopravy zboží. Norma se nezabývá jakýmikoli fyzickými aspekty, jako jsou rozhraní, rozměry atd., ani daty, která tvoří část přenosových nebo ukládacích protokolů. Data definovaná v této normě vyžadují systém pro kontrolu a distribuci číselných řad nezávislých na různých AVI/AEI systémech z důvodu jednoznačného určení a zabezpečení. Z toho důvodu se této normy týká ustanovení o registrační autoritě definované v ISO 14816