NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17225-7 (838202)

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 17225-7
: 838202
: 96419
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 17225-7 (838202):

Tato část ISO 17225 stanovuje třídy kvality a specifikace tříděných nedřevních briket vyráběných z biomasy bylinné, ovocné, vodní nebo z homogenních směsí a směsí biomasy. Norma obsahuje tabulku pro klasifikaci tříděných nedřevních briket podle zdroje suroviny a jednotlivé specifikace s normativními a informativními fyzikálně chemickými vlastnostmi a jejich hodnotami