NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 17225-4 (838202)

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 17225-4
: 838202
: 96416
: 1.1.2015
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 17225-4 (838202):

Tato část ISO 17225 stanovuje zásady pro klasifikaci tříděné dřevní štěpky vyráběné z následujících surovin: lesní, plantážové a jiné původní dřevo; vedlejší produkty a zbytky z dřevozpracujícího průmyslu; chemicky neupravené použité dřevo. Norma obsahuje tabulku pro klasifikaci tříděné dřevní štěpky podle zdroje suroviny a jednotlivé specifikace s normativními a informativními fyzikálně chemickými vlastnostmi a jejich hodnotami. Norma obsahuje tabulku roztřídění dřevní štěpky podle velikosti částic a tabulku rozsahu sypných hmotností pro různé obsahy vody v dřevní štěpce