NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16811 (015023)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Nastavení citlivosti a časové základny.

NORMA vydána dne 1.10.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16811
: 015023
: 95531
: 1.10.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16811 (015023):

Tato evropská norma specifikuje všeobecné zásady pro nastavení časové základny a citlivosti (tj. nastaveni zesílení) ručních ultrazvukových přístrojů s A-zobrazením pro reprodukovatelné měření polohy a výšky echa od reflektoru. Vztahuje se na techniky využívající sondy s jedním nebo dvěma měniči při kontaktním zkoušení, ale nezahrnuje imerzní techniku zkoušení a metody využívající více než jednu sondu