NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16809 (015021)

Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16809
: 015021
: 509343
: 1.1.2020
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16809 (015021):

Tento dokument specifikuje zásady pro měření tloušťky ultrazvukem kovových a nekovových materiálů přímou kontaktní metodou, založenou pouze na měření doby průchodu ultrazvukových impulzů