NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 1680 (011656)

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji.

NORMA vydána dne 1.7.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 1680
: 011656
: 95649
: 1.7.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 1680 (011656):

Tato mezinárodní norma stanovuje všechny informace nezbytné k účinnému určování, deklarování a ověřování charakteristik emise hluku točivých elektrických strojů za normalizovaných provozních podmínek. Stanovuje metody měření hluku, které se mohou používat, a provozní podmínky a způsob upevnění požadované při zkoušení. Charakteristiky emise hluku zahrnují hladinu akustického výkonu a hladinu emisního akustického tlaku. Určování těchto veličin je nezbytné - pro porovnání hluku vyzařovaného stroji, - aby výrobcům bylo umožněno deklarovat vyzařovaný hluk a - pro účely snižování hluku. Použití této mezinárodní normy jako zkušebního předpisu pro hluk zajišťuje reprodukovatelnost určování charakteristik emise hluku ve stanovených mezích určených třídou přesnosti základní normy použité pro měření. Metody měření hluku přípustné podle této mezinárodní normy jsou přesné metody (třída 1), technické metody (třída 2) a provozní metody (třída 3). Preferované jsou technické metody (třída 2). Tato mezinárodní norma je použitelná pro točivé elektrické stroje s jakoukoliv délkou, šířkou nebo výškou