NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16610-85 (014445)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Morfologické plošné filtry: Segmentace.

NORMA vydána dne 1.5.2015

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16610-85
: 014445
: 97042
: 1.5.2015
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16610-85 (014445):

Tato část ISO 16610 vytváří terminologii a pojmy pro plošnou morfologickou segmentaci. Zejména popisuje segmentaci pomocí metody předělu a Wolfovy metody omezení. Tento dokument předpokládá souvislý povrch