NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16610-85 (014445)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Plošné morfologické: Segmentace (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2013

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16610-85
: 014445
: 94124
: NEPLATNÁ
: 1.12.2013
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN