NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16610-71 (014445)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry.

NORMA vydána dne 1.7.2015

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16610-71
: 014445
: 97624
: 1.7.2015
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16610-71 (014445):

Tato část ISO 16610 specifikuje charakteristiky robustního plošného Gaussova regresního filtru pro vyhodnocení povrchů, který může zahrnovat špičky nespojitosti, jako i hluboká údolí a vysoké píky. Také specifikuje zejména, jak oddělit ve velkém a malém měřítku vedlejší složky povrchu