NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16610-49 (014445)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky prostorové stupnice.

NORMA vydána dne 1.12.2015

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16610-49
: 014445
: 98919
: 1.12.2015
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16610-49 (014445):

Tato část ISO 16610 specifikuje morfologické techniky prostorové stupnice. Základní terminologie morfologické techniky prostorové stupnice je uvedena společně s jejich použitím