NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16482-2 (670576)

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.11.2016

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16482-2
: 670576
: 500599
: 1.11.2016
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16482-2 (670576):

This part of ISO 16482 specifies a method for determining the non-volatile content, by mass, of aqueous rosin-resin dispersions, using a microwave oven. This method is applicable to resin dispersions having a softening point from 60 °C to 100 °C, measured in accordance with ISO 4625 1 (ring-and-ball method)