NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16407-2 (018385)

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16407-2
: 018385
: 506861
: 1.5.2019
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16407-2 (018385):

series provides a suite of tests in order to assess the Front End (FE) and Back End (BE) behaviour compliancy towards the requirements listed in ISO 17575-1. This document contains the definition of such tests in the form of test cases, reflecting the required individual steps listed in specific test purposes defined in ISO 16407-1. The test cases are written in Testing and Test Control Notation version 3 (TTCN v3)