NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16283-2 (730511)

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.

NORMA vydána dne 1.5.2021

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16283-2
: 730511
: 512287
: 1.5.2021
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16283-2 (730511):

Tento dokument stanovuje postupy pro určování kročejové neprůzvučnosti pomocí měření akustického tlaku se zdrojem kročejového zvuku působícího na stropní konstrukci nebo na schodiště v budově. Uvedené postupy jsou určeny pro objemy místností v rozmezí od 10 m3 do 250 m3 v kmitočtovém rozsahu od 50 Hz do 5 000 Hz. Výsledky měření lze použít ke kvantifikaci, posouzení a porovnání kročejové neprůzvučnosti v nezařízených nebo zařízených místnostech, kde se zvukové pole může nebo nemusí blížit difúznímu poli